Erfaren dæksgast til Fregatten ESBERN SNARE (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Vi har brug for fagligt stærke søfolk – er det dig?Om os

ESBERN SNARE har base på Flådestation Frederikshavn og indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. opstiller enheder til internationale maritime operationer i verdens brændpunkter.

I 2024 gennemgår skibet et større eftersyn, hvor fokus er på vedligehold og opdatering af platformen, herunder en værftsperiode. Det giver en helt unik mulighed for kompetenceudvikling, kurser, og styrkelse af din faglighed.

Efter endt værft og eftersyn, starter ESBERN SNARE i 2025 på at gøre platform og besætning klar igen. Det indebærer bl.a. øvelsesaktiviteter i Tyskland og England.

Forplejningssektionen har et stærkt kollegialt fællesskab – også efter arbejdstid, hvor mange kollegaer bliver ombord i hverdagene.

Vi kan tilbyde dig, at blive en del af en kompetent besætning med et stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Ombord i ESBERN SNARE lægger vi stor vægt på at have både et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø. Vi arbejder derfor målrettet på at opflyde Forsvarets krav til militær fysisk træning, samt at skabe og udvikle et trygt psykisk arbejdsmiljø.Om stillingen

Stillingen hører til i dækssektionen, som udgøres af 14 konstabler, og ledes af dæksbefalingsmanden (oversergent)

Du vil få tildelt et ansvarsområde der kan ligge inden for bl.a. riggerarbejde, Løfte, træk, surring(LTS), redningsmidler, tømreropgaver, smøring, maler og vedligehold af dæksmateriel eller vaskeriet etc. alt efter dit faglige niveau og interesse.

I søen vil dine overordnede opgaver være inden for sømandskab, og du indgår som en del af besætningen ved fartøjsbetjening, surringsgast ved helikopterflyvning. Du kommer til at indgå som enten røgdykker eller tilrigger i skibets havaripatruljer, samt fortage vedligeholds-/håndværksopgaver.
Du vil ligeledes indgå i brotjenesten som rorgænger og udkig, hvilket giver forskellige arbejdstider til søs i form af dag og natarbejde.

Efter enhedens operative behov vil du kunne indgå og uddanne dig til dykker, boardinggast, havaripatruljegast, fremskudt indsatsleder, TMG/LMG skytte, junior medic, MFT1 etc.

Du skal forvente perioder med daglig tjeneste i Frederikshavn, når skibet ikke sejler. I de perioder, hvor skibet ligger i Frederikshavn, vil der være en vekselvirkning mellem daglig tjeneste, vagt, kursusaktivitet og afvikling af friheder.

Vi tilbyder en stærk og moderne kultur, der lægger vægt på korpsånd, godt sømandskab, kammeratskab og et operativt mindset.

Du får mulighed for uddannelse og kurser, både internt og eksternt, således at du får de bedste forudsætninger for at varetage din funktion bedst muligt. Ligeledes tilbyder vi gode muligheder for at du kan udvikle dig inden for faget eller anden relevant kompetenceudvikling.

Vi giver dig et stort ansvar, med gode muligheder for, at du kan sætte dit eget præg på stillingen og opgaveløsningen.

Ligeledes er der gode muligheder for at have indflydelse på egen arbejdstid når vi ligger i basehavn.Om dig

Du besidder nogle grundlæggende kompetencer, og personlige egenskaber:

• Dine hænder er skruet rigtigt på, og du er villig til at indgå i sidemandsoplæring og efteruddannelse.
• Dit bagland er indforstået med dit job, da du kan være væk fra familie og venner i perioder på op til 3 måneder.
• Du besidder mental fleksibilitet, og du kan omstille dig fra en rolig, til en hektisk situation. Du har ikke problemer med at skifte mellem forskellige funktioner ombord.
• Du har situationsfornemmelse, og du udviser forståelse for kollegaernes situation ombord i et tæt miljø.
• Du udviser helhedsforståelse, og er interesseret i at opsøge viden. Du kan se dig selv og ESBERN SNAREs opgaver, som en del af en større helhed.
• Du skal være parat til at støtte dine kolleger med alt det, der skal til i en given situation. Du holder øje med dine kolleger og kan se, hvor du kan hjælpe. Du byder ind med dit bidrag for at løse opgaverne.
• Du kan indgå i et makkersamarbejde.
• Du er i god fysisk form, da vi lægger vægt på både psykisk robusthed og fysisk udholdenhed.

Kvalifikationer
Krav:
• Udtjekket dæksgast.
• Du skal have erfaring fra tidligere stilling som dæksgast i Søværnet.
o Hvis du kommer fra et andet værn, eller endnu ikke har aftjent værnepligt, opfordres du til at søge via ”det åbne opslag” som du finder på www.job-i-forsvaret.dk


Ønskeligt: ikke et krav
• Relevant erhvervserfaring, gerne et håndværksfag.
• Ubefaren/befaren skibsassistent.
• Truck, Kran basic, epoxy, varmt arbejde.


Helbredskrav:
• Godkendt læge og tandlæge uden begrænsninger(blåt bevis)
• Godkendt træningstilstandsprøve
• Grundvaccination.
• Egnet til røgdykker
• Det er en forudsætning, at du kan godkendes til udkigstjeneste, herunder at du ikke lider af farveblindhed.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)Ansættelsesvilkår

Stillingen er en marinekonstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du har uddybende spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte dæksbefalingsmanden ombord ESBERN SNARE, Morten Jørgensen, tlf.: +45 2280 8049 eller via mail 2E-ESSN-DKB@mil.dk alternativt logistikofficer, kaptainløjtnant Carsten Nielsen, tlf.: +45 7285 4472 eller mail 2E-ESSN-LGO@mil.dk

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. maj 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.
Opgaverne spænder bredt fra støtte til politiet, bidrag ved humanitære operationer, træning af samarbejdspartnere til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter samt Subsurface & Seabed Warfare Division (SSW) der samordner Søværnets Dykkertjeneste og minerydningsenheden Mine Counter Measures Denmark, så Forsvarets undervandskapaciteter kan leveres koordineret og effektivt. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikshavn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Frederikshavn, Flådestationen , 9900 Frederikshavn

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-05-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6029016

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet