Nyheder fra Frederikshavn

16 °
Let overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Frederikshavn og omegn

Job tilbydes:
Vedligeholdelsesofficer, THETIS-klassen i 1. Eskadre
Vi søger en maskinofficer, der har lyst til at tage et medansvar for vores tekniske division, og mod på at dykke ned i de tekniske problemstillinger der kan opstå, når skibet er langt fra basehavnen i det arktiske miljø. Vi tilbyder et sejladsmønstrer med relativt få havnedage i basehavn, sammenlignet med andre større enheder i Søværnet. Endvidere er der gode muligheder for friperioder, da vi som besætninger roterer mellem skibene. Om os2. Besætning er en ud af seks besætninger, der på skift bemander 1. Eskadres inspektionsskibe af THETIS-klassen. Besætningen er en sammentømret ”familie”, der er kendetegnet ved et unikt kammeratskab og et godt humør. Vi lægger en stor ære i faglighed og professionalisme. Tjenesten i Nordatlanten byder endvidere på unikke naturoplevelser.THETIS-klassen har basehavn i Frederikshavn, men du skal også forvente at påmønstre skibet i Grønland eller på Island. Vores nuværende sejladsmønster byder på sejladsperioder af cirka seks ugers varighed, afløst af en hjemmeperiode. Under vores sejladser har vi typisk én af tre hovedopgaver: Færøerne, Grønland eller skoleskib i danske farvande. Når vi sejler i Nordatlanten ved Færøerne og Grønland, løser vi opgaver som suverænitetshævdelse, fiskeriinspektion og søredning. Vi deltager desuden i forskellige internationale øvelser i Nordatlanten for at holde vores militære kompetencer skarpe, i et Arktis der er under hastig forandring. Når vi driver skoleskibet i danske farvande, skal vi levere platformen for at Forsvarets skoler og centre kan gennemføre kurser om bord. Under sejlads med skoleskibet bliver der ofte mulighed for at besøge danske havne, som en del af forsvarets rekruttering.Om stillingenVedligeholdelsesofficeren indgår i ledelsen af teknisk division, og er teknikofficerens nærmeste sparingspartner og stedfortræder. Som Vedligeholdelsesofficer bliver du direkte ansvarlig for våben- og elektroniksektionen, samt skibets Forsyningssektion. Du vil endvidere skulle støtte med vejledning til skibets driftssektion, der ledes af skibets driftsofficer.Vedligeholdelsesofficeren er det koordinerende led i teknisk division, og du vil derfor få en central rolle i udviklingen af divisionens befalingsmænd og officerer. Din rolle vil inkludere: Koordinering og udførelse af vagten som VMO/VMB, uddannelse af nye tekniske befalingsmænd, teknisk fejlfinding, og du vil skulle fungere som samtaleleder. Du vil periodevis skulle løfte rollen som skoleofficer for tekniske kadetter.Vedligeholdelsesofficeren koordinerer ekstern vedligehold, reparation og kontakt til forsvarets værksteder. Vedligeholdelsesofficeren støtter endvidere driftsofficeren med koordinering af større interne opgaver om bord, og yder rådgivning til de øvrige divisioner i relation til det daglige vedligehold af platformen. I tilfælde af havari, har du en helt central rolle, som leder af skibets havaricentral. I HC skal du sikre, at arbejdstyrken fordeles efter skibets TOP 3 og, at teknikofficeren til stadighed har et billede af skibets interne situation. Du vil som enhedens havariofficer få brede rammer til at træne og udvikle skibets havariberedskab, så vi til enhver tid kan hjælpe os selv, og andre. Du vil blive central for skibets øvelsesplanlægning og gennemførelse.Når vi ikke sejler, er der gode muligheder for at pleje fritidsinteresser, og være hjemme hos familien, dette står i kontrast til andre sejlende tjenestesteder, hvor maskinofficerer ofte skal varte deres skib i basehavn. Du kan således forvente et reelt afbræk fra tjenesten i dine hjemmeperioder. Der må dog påregnes kurser, og periodevis tilstedeværelse i Frederikshavn, særligt i oplæringsfasen. Men, det generelle udgangspunkt er reelle frihedsperioder mellem togterne. Du vil rutinemæssigt skulle deltage i vores forkommando før besætningsomskiftning. Her går du om bord på skibet 2 dage før resten af besætningen, og du deltager i overlevering af skibet. Du vil desuden blive en nøgleperson i overdragelsen af skibet når togtet slutter.For den rette kandidat vil der være mulighed for at fungere som TKO, når skibets teknikofficer i kortere perioder er forhindret i at sejle med. Stillingen kan dermed ses som et springbræt til teknikofficersstillingerne på kaptajnløjtnants-niveauet i 1 Eskadre.Om digDu er udnævnt kaptajnløjtnant. Alternativt er du premierløjtnant med potentiale til kaptajnløjtnantsniveauet. Er du tidligere maskinofficer i Søværnet eller i reserven, så imødeser vi også gerne din ansøgning.Du er god til at arbejde selvstændigt, og du ønsker at forme din egen hverdag. Som leder er du udadvendt, ansvarsbevidst og god til at lytte. Du forstår at tage den enkeltes problemstillinger alvorligt, og møder alle i øjenhøjde. Du ønsker at inspirere til en høj faglig standard og er nysgerrig på omgivelsernes tilstand. Du skal være klar på at udøve ledelse af ledere, med forståelsen for at lede gennem andre. Du skal have mod på at påtage dig komplicerede opgaver og være åben for at søge alternative løsninger.Rent teknisk er du indstillet på en stejl indlæringskurve hvor det forventes, at du er en drivkraft i din personlige udvikling, som teknisk officer om bord. Du er endvidere indstillet på at arbejde i DeMars PM- og MM-modulerne. AnsættelsesvilkårStillingen besættes efter protokollat af 23. maj 2019 til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet. Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter. Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.Fast tjenestested vil være Frederikshavn.KONTAKT OG ANSØGNINGHvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Chef for bemandingsafdelingen ved 1. Eskadre, KL Camilla Juncker 1E-ST-CHBS@mil.dk, telefon 7285 3213. Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Camilla Boye ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 7281 9192 eller mail: FPS-CAB@mil.dk.Ansøgningsfristen er den 16. juni 2023 og samtaler forventes gennemført umiddelbart herefter.Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale.Såfremt du er udpeget til INTOPS, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.OM 1. ESKADRE1. Eskadre omfatter spændende og alsidige funktioner på sejlende enheder, hvor vi fortrinsvis er fokuseret på det arktiske og Nordatlantiske område. Vi løser en bred vifte af Søværnets opgaver året rundt. Opgaverne er blandt andet det militære forsvar af Grønland og Færøerne, overvågning, suverænitetshåndhævelse, søredning og fiskeriinspektion. Andre af vores enheder er beskæftiget med varetagelse af søopmåling i danske og grønlandske farvande samt sejlads med Kongeskibet. Hos os får du en fremtid på gyngende grund med unikke oplevelser og gode kolleger i den nordlige del af Kongeriget samt mulighed for stor personlig og faglig udvikling.
Flådestation Frederikshavn
Indrykket 26. maj på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Alt om Frederikshavn

Frederikshavn er en by i Nordjylland med over 23.000 indbyggere, og den næststørste i Vendsyssel. Den er beliggende i Region Nordjylland og er en af de største havnebyer i denne del af landet. Byen har taget sit navn efter Kong Frederik d. 6, og fik købstadsstatus i 1818. Byens placering er et af de østligste punkter i Nordjylland, hvis man ikke tæller Læsø med. Byen er hovedby i kommunen, der derfor også hedder Frederikshavn Kommune og huser næsten 60.000 indbyggere. Borgmesteren i byen hedder Birgit S. Hansen og kommer fra Socialdemokratiet. Hun er den borgmester i Danmark med størst folkelig opbakning i sin kommune, hvilket man så ved seneste kommunalvalg, hvor fire ud af ti borgere i Frederikshavn kommune, satte deres kryds ved hende personligt. Frederikshavn er den 28. mest folkerige by i Danmark, og hed tidligere Fladstrand, hvilket vi kommer til senere. Frederikshavn er omgivet af små bysamfund, der alle kører til byen, når de skal handle eller besøge offentlige institutioner. De små bysamfund tæller blandt andet Strandby, Elling, Ravnshøj, Kilden, Gærum og Haldbjerg. Frederikshavn er blandt andet kendt for deres havneområde, hvor der både er færger til Sverige, Norge og Læsø. Postnummeret i Frederikshavn er 9900.

Værd at vide om Frederikshavn

Frederikshavns er en utrolig gammel by, og faktisk har der boet mennesker i det område, hvor byen i dag ligger i mange tusinde år. Det ved man fordi danske arkæologer har gjort mange forskellige fund, der allesammen kommer fra forskellige tidsaldre. Der er blandt andet fundet artefakter og bygninger fra vikingetiden og stenalderen, ligesom det også er muligt at se gravhøje, jernaldergrave og langdysser i Frederikshavn-området. Dog er det første virkelige stednavn for byen dateret første gang i renæssancetiden, hvor byen tilnavn var Fladstrand eller Fladestrand. Her holdt en lille gruppe fiskere til, og efterhånden som flere og flere fik øjnene op for den nordjyske kystby, voksede den sig til en stor og rig handelsby. På denne tid var Frederikshavn brugt som passage til Norge, da Danmark ejede dette. Siden har byen spillet en historisk strategisk rolle, hvor forsvarsværket Nordre Skanse har fungeret som forsvar mod eventuelle fjender. I 1818 ændrede byen så navn fra det tidligere Fladstrand til det nuværende Frederikshavn. Det skete den 25. september det år, hvor byen fik status som købsstad, og skiftede navn for at hylde kongen, Kong Frederik d. 6. Siden har den nordjyske havneby nydt godt af industrialiseringen, og specielt byens kyst har været flittigt brugt af erhversdrivende til alt fra fiskeri til færgeoverfart.

Frederikshavn er den næststørste by i Vendsyssel

Som den næststørste by i sin landsdel, er Frederikshavn en by i udvikling. Byen har gennemgået en transformation fra at være en klassisk fiskeby til at huse nogle af landets største tech-virksomheder. Det gælder ikke mindst det danske forsvars flådestation, hvor mange af krigsskibene ligger, når de ikke bruges i operationer. Der er netop blevet investeret et trecifret millionbeløb i havnen, og det er hele egnens centrum for handel og aktiviteter. 


Derudover er der fem folkeskoler i kommunen, gymnasielle uddanelser og mange gode videregående uddannelsesmuligheder herefter. I alt tæller byen også seks havne til forskellige formål, da nogen bruges til færger, andre til industri og nogle til privatbåde. Det er nemlig en særlig Frederikshavnsk tradition, at man skal have en jolle eller sejlbåd i byen, så derfor er der ekstremt mange bådejere i byen. Havnene bliver tillige brugt af sejlende fra hele verden, der lægger vejen forbi Frederikshavn. 

Særlige kendetegn ved Frederikshavn

Frederikshavn er blevet en rigtig turistby, og de seneste par år, er er der blevet lagt mange kræfter i at brande byen som et turistmål. Det har gjort, at turisme nu er en af de mest betydningsfulde indtægter for byen.Der er  desuden masser af gode shoppemuligheder, og en lang række lækre spisesteder, hvor man kan tage hen og få en lækker middag. Der er mulighed for at underholde sig selv med bowling, escape rooms og mange andre underholdningsaktiviteter. Frederikshavn har også en af Danmarks eneste palmestrande, hvor palmer er placeret langskystlinjen om sommeren. Vil man have mere natur, er byen omkredset af de såkaldte “Pikkerbakker”, der kan køres på cykel eller tages på gåben. Her finder man også det historiske Bangsbo Fort, der er Nordjyllands Kystmuseum. Fortet blev bygget under anden verdenskrig, og fungerer i dag også som bunkermuseum. 


Der arrangeres også mange årlige og tilbagevendende begivenheder i Frederikshavn. Blandt andet er der en stor blomsterfestival, som løber af stablen hvert år - ligesom en lysfestival også er en årlig begivenhed i byen. Derudover er byen hjemmebane for Danmarks floorball landshold, der spiller deres kampe i den store Arena Nord. Denne arena huser ligesom Frederikshavns musiske hus også mange koncerter og andre events, der tiltrækker mange mennesker. Der er derfor et kæmpe udvalg af forskellige seværdigheder i Frederikshavn, og det er generelt et rigtig spændende sted at være, hvis man er interesseret i det maritime Danmark.