Nyheder fra Frederikshavn

15 °
Overskyet
Alarm112
Sport

Se alle nyheder

Seneste annoncer fra Frederikshavn og omegn

Job tilbydes:
Elektronikfagtekniker til C4-værkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste
C4 værkstedets filialværksted i Frederikshavn søger en engageret og kvalitetsbevidst elektronikfagtekniker, så har du svendebrev som elektronikfagtekniker eller tilsvarende uddannelse, og har du interesse i en spændende arbejdsdag, så har vi måske stillingen til dig.Om osVi består af erfarende medarbejdere, som varetager reparation og vedligehold samt modifikation og nybygninger, på en stor del af Forsvarets kommunikations- og operative IT- materiel. Som elektronikfagtekniker på C4-værkstedets filialværksted i Frederikshavn vil du få en travl og interessant hverdag, hvor vi lægger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen. Der må forventes rejseaktivitet, idet værkstedet løser opgaver spredt over hele Danmark/udlandet. Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone. Selvom vi har travlt og kan have mange opgaver i gang, har vi fokus på work-life-balance og kan tilbyde betalt frokostpause, flekstidsordning samt kaffe/the og frugtordning. Forsvaret har en god personalepolitik, med gode vilkår for medarbejdere i alle aldersgrupper.Om stillingenDine primære opgaver:Reparation og vedligeholdelse på kommunikationsudstyr. Du vil komme til at deltage i modifikation og ny installationer på mange af forsvarets faste installationer på land, såvel som på søværnets skibe, inden for kommunikationsområdet.I forbindelse med innovative løsninger i forbindelse med projekter, vil du på sigt, indgår direkte i dialog med involverede sagsbehandlere ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.Forsvarets vedligeholdelsestjeneste støtter den operative struktur med særligt personel.Opgaveløsningen medfører klatring i master og det kræves, at du kan bestå kurset evakuering og redning i højder og helbredsgodkendes til masteklatringDu vil komme til at blive en del af Søværnets servicevagt, som værkstedet varetager, inden for området kommunikation og data.Om digVi forestiller os du er uddannet elektronikfagtekniker med svendebrev eller tilsvarende uddannelse.Det er ønskeligt at du har erfaring med reparation, vedligeholdelse og betjening af kommunikationsudstyr, som f.eks. HF/VHF/SINE-SEPURA/VSAT og generelt har kendskab til at arbejde med radio-/ kommunikationsudstyr.Erfaring med DeMars/SAP vil være en fordel, men ikke et krav.Som person sætter du en ære i høj faglighed, og er god til at samarbejde på mange fronter. Du er udadvendt i din fremtoning med et godt humør. Endelig er du i stand til at udvise stor fleksibilitet og være i besiddelse af gode samarbejdsevner og være omstillingsparat. Du skal være brugerorienteret og kunne føre en konstruktiv dialog med brugerne, for løsningen af en givet opgave. Det forventes at du udfører tildelt arbejde målrettet, med stor kvalitet og overholdelse af aftalte leveringstidspunkter. Dette stiller store krav til din selvstændighed, nysgerrighed samt, at du har interessen i at udvikle dine evner i et service og løsningsorienteret arbejdsmiljø. Tempoet på værkstedet er højt, og består af erfarne og engagerede kolleger, som du kan sparre professionelt med. Desuden vil du få mulighed for at komme med løsningsforslag, og i samarbejde med værkstedslederen eller de assisterende værkstedsledere fagligt drøfte, hvordan man bedst muligt dækker brugernes behov.AnsættelsesvilkårAnsættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker og Tekniker i Staten. Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Dit faste tjenestested er Frederikshavn. KONTAKT OG ANSØGNINGVil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder Jane Løth på telefon 7282 1341 eller Søren M. Olsen på telefon 7282 2581.Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mia Abildgaard Friis på telefon 7281 9099 indtil den 19. juli 2024, herefter kan du kontakte HR-konsulent Anette Sveidahl på telefon 7281 9125. Ansøgningsfristen er den 9. august 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale. Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTEForsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Frederikshavn
Indrykket 21. juni på JobNet
Job tilbydes:
Elektronikfagtekniker til C4-værkstedet ved Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste
C4 værkstedets filialværksted i Frederikshavn søger en engageret og kvalitetsbevidst elektronikfagtekniker, så har du svendebrev som elektronikfagtekniker eller tilsvarende uddannelse, og har du interesse i en spændende arbejdsdag, så har vi måske stillingen til dig.Om osVi består af erfarende medarbejdere, som varetager reparation og vedligehold samt modifikation og nybygninger, på en stor del af Forsvarets kommunikations- og operative IT- materiel. Som elektronikfagtekniker på C4-værkstedets filialværksted i Frederikshavn vil du få en travl og interessant hverdag, hvor vi lægger vægt på kvalitet og engagement i opgaveløsningen. Der må forventes rejseaktivitet, idet værkstedet løser opgaver spredt over hele Danmark/udlandet. Vi kan tilbyde et godt løsningsorienteret arbejdsmiljø, med en god og uformel omgangstone. Selvom vi har travlt og kan have mange opgaver i gang, har vi fokus på work-life-balance og kan tilbyde betalt frokostpause, flekstidsordning samt kaffe/the og frugtordning. Forsvaret har en god personalepolitik, med gode vilkår for medarbejdere i alle aldersgrupper.Om stillingenDine primære opgaver:Reparation og vedligeholdelse på kommunikationsudstyr. Du vil komme til at deltage i modifikation og ny installationer på mange af forsvarets faste installationer på land, såvel som på søværnets skibe, inden for kommunikationsområdet.I forbindelse med innovative løsninger i forbindelse med projekter, vil du på sigt, indgår direkte i dialog med involverede sagsbehandlere ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.Forsvarets vedligeholdelsestjeneste støtter den operative struktur med særligt personel.Opgaveløsningen medfører klatring i master og det kræves, at du kan bestå kurset evakuering og redning i højder og helbredsgodkendes til masteklatringDu vil komme til at blive en del af Søværnets servicevagt, som værkstedet varetager, inden for området kommunikation og data.Om digVi forestiller os du er uddannet elektronikfagtekniker med svendebrev eller tilsvarende uddannelse.Det er ønskeligt at du har erfaring med reparation, vedligeholdelse og betjening af kommunikationsudstyr, som f.eks. HF/VHF/SINE-SEPURA/VSAT og generelt har kendskab til at arbejde med radio-/ kommunikationsudstyr.Erfaring med DeMars/SAP vil være en fordel, men ikke et krav.Som person sætter du en ære i høj faglighed, og er god til at samarbejde på mange fronter. Du er udadvendt i din fremtoning med et godt humør. Endelig er du i stand til at udvise stor fleksibilitet og være i besiddelse af gode samarbejdsevner og være omstillingsparat. Du skal være brugerorienteret og kunne føre en konstruktiv dialog med brugerne, for løsningen af en givet opgave. Det forventes at du udfører tildelt arbejde målrettet, med stor kvalitet og overholdelse af aftalte leveringstidspunkter. Dette stiller store krav til din selvstændighed, nysgerrighed samt, at du har interessen i at udvikle dine evner i et service og løsningsorienteret arbejdsmiljø. Tempoet på værkstedet er højt, og består af erfarne og engagerede kolleger, som du kan sparre professionelt med. Desuden vil du få mulighed for at komme med løsningsforslag, og i samarbejde med værkstedslederen eller de assisterende værkstedsledere fagligt drøfte, hvordan man bedst muligt dækker brugernes behov.AnsættelsesvilkårAnsættelse og aflønning sker i henhold til Fællesoverenskomsten mellem Skatteministeriet og Offentligt Ansattes Organisationer. Du vil blive ansat efter gældende organisationsaftale Håndværker og Tekniker i Staten. Afhængigt dine kvalifikationer og kompetencer, er der mulighed for forhandling af tillæg. Der er til stillingen knyttet en arbejdsgiverfinansieret pensionsordning.Som ansat under Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforholdet.Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.Dit faste tjenestested er Frederikshavn. KONTAKT OG ANSØGNINGVil du høre mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte Værkstedsleder Jane Løth på telefon 7282 1341 eller Søren M. Olsen på telefon 7282 2581.Har du spørgsmål til ansættelsesprocessen herunder ansættelsesvilkår er du velkommen til at kontakte Forsvarsministeriets Personalestyrelse, HR-konsulent Mia Abildgaard Friis på telefon 7281 9099 indtil den 19. juli 2024, herefter kan du kontakte HR-konsulent Anette Sveidahl på telefon 7281 9125. Ansøgningsfristen er den 9. august 2024. Samtaler forventes afholdt umiddelbart herefter. Ansættelse efter aftale. Vi vil bede dig om at søge stillingen via linket, hvor du vedhæfter ansøgning, CV og uddannelsesbevis. Hvis det ikke er muligt for dig at scanne og vedhæfte relevante dokumenter, må du gerne tage dem med til en eventuel samtale. I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen. OM FORSVARETS VEDLIGEHOLDELSESTJENESTEForsvarets Vedligeholdelsestjeneste er en kvalitetsledelses og arbejdsmiljøbevidst servicevirksomhed, der vedligeholder, reparerer og modificerer Forsvarets materiel. En del af virksomheden er i dag ISO og arbejdsmiljøcertificeret, hvilket forventes at blive udbredt til hele organisationen. Myndigheden beskæftiger ca. 1700 medarbejdere. Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste består af en Vedligeholdelsesdivision med seks vedligeholdelsesområder fordelt geografisk over hele landet, og en Planlægnings- og Koordinationsdivision beliggende i Brabrand. De seks Vedligeholdelsesområder er specialiseret i at reparere, vedligeholde og modificere specifikke materielsystemer indenfor deres faglige søjle. Planlægnings- og Koordinationsdivisionen består af en Forretningsafdeling og en Driftsafdeling, som varetager koordinerende planlægning, uddannelse, styring, controlling og udvikling af Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste. Ud over at reparere og vedligeholde Forsvarets materiel så støtter Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste Forsvarets operationer og missioner med veluddannet militært teknisk personel, der udlånes til Forsvarets enheder iht. aftalte planlægning eller ad hoc i særlige tilfælde.
Forsvarets Vedligeholdelsestjeneste, Vedligeholdelsesområde Frederikshavn
Indrykket 21. juni på JobNet
Indryk gratis dine annoncer på Bilhandel.dk, Retro-app.dk, Ridr.dk og Handyhand.dk

Alt om Frederikshavn

Frederikshavn er en by i Nordjylland med over 23.000 indbyggere, og den næststørste i Vendsyssel. Den er beliggende i Region Nordjylland og er en af de største havnebyer i denne del af landet. Byen har taget sit navn efter Kong Frederik d. 6, og fik købstadsstatus i 1818. Byens placering er et af de østligste punkter i Nordjylland, hvis man ikke tæller Læsø med. Byen er hovedby i kommunen, der derfor også hedder Frederikshavn Kommune og huser næsten 60.000 indbyggere. Borgmesteren i byen hedder Birgit S. Hansen og kommer fra Socialdemokratiet. Hun er den borgmester i Danmark med størst folkelig opbakning i sin kommune, hvilket man så ved seneste kommunalvalg, hvor fire ud af ti borgere i Frederikshavn kommune, satte deres kryds ved hende personligt. Frederikshavn er den 28. mest folkerige by i Danmark, og hed tidligere Fladstrand, hvilket vi kommer til senere. Frederikshavn er omgivet af små bysamfund, der alle kører til byen, når de skal handle eller besøge offentlige institutioner. De små bysamfund tæller blandt andet Strandby, Elling, Ravnshøj, Kilden, Gærum og Haldbjerg. Frederikshavn er blandt andet kendt for deres havneområde, hvor der både er færger til Sverige, Norge og Læsø. Postnummeret i Frederikshavn er 9900.

Værd at vide om Frederikshavn

Frederikshavns er en utrolig gammel by, og faktisk har der boet mennesker i det område, hvor byen i dag ligger i mange tusinde år. Det ved man fordi danske arkæologer har gjort mange forskellige fund, der allesammen kommer fra forskellige tidsaldre. Der er blandt andet fundet artefakter og bygninger fra vikingetiden og stenalderen, ligesom det også er muligt at se gravhøje, jernaldergrave og langdysser i Frederikshavn-området. Dog er det første virkelige stednavn for byen dateret første gang i renæssancetiden, hvor byen tilnavn var Fladstrand eller Fladestrand. Her holdt en lille gruppe fiskere til, og efterhånden som flere og flere fik øjnene op for den nordjyske kystby, voksede den sig til en stor og rig handelsby. På denne tid var Frederikshavn brugt som passage til Norge, da Danmark ejede dette. Siden har byen spillet en historisk strategisk rolle, hvor forsvarsværket Nordre Skanse har fungeret som forsvar mod eventuelle fjender. I 1818 ændrede byen så navn fra det tidligere Fladstrand til det nuværende Frederikshavn. Det skete den 25. september det år, hvor byen fik status som købsstad, og skiftede navn for at hylde kongen, Kong Frederik d. 6. Siden har den nordjyske havneby nydt godt af industrialiseringen, og specielt byens kyst har været flittigt brugt af erhversdrivende til alt fra fiskeri til færgeoverfart.

Frederikshavn er den næststørste by i Vendsyssel

Som den næststørste by i sin landsdel, er Frederikshavn en by i udvikling. Byen har gennemgået en transformation fra at være en klassisk fiskeby til at huse nogle af landets største tech-virksomheder. Det gælder ikke mindst det danske forsvars flådestation, hvor mange af krigsskibene ligger, når de ikke bruges i operationer. Der er netop blevet investeret et trecifret millionbeløb i havnen, og det er hele egnens centrum for handel og aktiviteter. 


Derudover er der fem folkeskoler i kommunen, gymnasielle uddanelser og mange gode videregående uddannelsesmuligheder herefter. I alt tæller byen også seks havne til forskellige formål, da nogen bruges til færger, andre til industri og nogle til privatbåde. Det er nemlig en særlig Frederikshavnsk tradition, at man skal have en jolle eller sejlbåd i byen, så derfor er der ekstremt mange bådejere i byen. Havnene bliver tillige brugt af sejlende fra hele verden, der lægger vejen forbi Frederikshavn. 

Særlige kendetegn ved Frederikshavn

Frederikshavn er blevet en rigtig turistby, og de seneste par år, er er der blevet lagt mange kræfter i at brande byen som et turistmål. Det har gjort, at turisme nu er en af de mest betydningsfulde indtægter for byen.Der er  desuden masser af gode shoppemuligheder, og en lang række lækre spisesteder, hvor man kan tage hen og få en lækker middag. Der er mulighed for at underholde sig selv med bowling, escape rooms og mange andre underholdningsaktiviteter. Frederikshavn har også en af Danmarks eneste palmestrande, hvor palmer er placeret langskystlinjen om sommeren. Vil man have mere natur, er byen omkredset af de såkaldte “Pikkerbakker”, der kan køres på cykel eller tages på gåben. Her finder man også det historiske Bangsbo Fort, der er Nordjyllands Kystmuseum. Fortet blev bygget under anden verdenskrig, og fungerer i dag også som bunkermuseum. 


Der arrangeres også mange årlige og tilbagevendende begivenheder i Frederikshavn. Blandt andet er der en stor blomsterfestival, som løber af stablen hvert år - ligesom en lysfestival også er en årlig begivenhed i byen. Derudover er byen hjemmebane for Danmarks floorball landshold, der spiller deres kampe i den store Arena Nord. Denne arena huser ligesom Frederikshavns musiske hus også mange koncerter og andre events, der tiltrækker mange mennesker. Der er derfor et kæmpe udvalg af forskellige seværdigheder i Frederikshavn, og det er generelt et rigtig spændende sted at være, hvis man er interesseret i det maritime Danmark.