Nye idéer skal øge børn og unges mentale sundhed og trivsel

Foto: Frederikshavn kommune. Deltagere i idé-workshop om mentale sundhed og trivsel
dato

Mandag eftermiddag var Frederikshavn Handelsskole ramme om en idé-workshop med knap 100 deltagere, som repræsenterede en bred gruppe af både private, offentlige og frivillige aktører.

Deltagerne samarbejdede på tværs i grupper, hvor lysten var stor til at dele erfaringer og udvikle idéer til, hvordan vi i Frederikshavn Kommune bedst muligt kan fremme den mentale sundhed og trivsel blandt børn og unge. Der var stor enighed om, at gode fællesskaber er afgørende for, at vi kan lykkes med at skabe god mental sundhed og trivsel og forebygge ensomhed hos børn og unge.

Workshoppen er en del af samarbejdsprojektet ”Vores Sunde Hverdag”, som Frederikshavn Kommune indgår i sammen med Aalborg Universitet, Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse og Steno Diabetes Center Copenhagen.

Næste step er, at vi nedsætter to arbejdsgrupper med relevante, interesserede aktører, som arbejder videre med at konkretisere idéerne.

Er du interesseret i at medvirke i arbejdet? Så er du velkommen til at kontakte vores lokalkoordinator Pernille Moth på tlf. 2477 4347 eller mail: pnmo@frederikshavn.dk

En stor tak til forskergruppen for at facilitere en inspirerende workshop. Følgende forskere er tilknyttet projektet: Mette Aadahl, Ulla Toft, Charlotta Pisinger, Paul Bloch, Nina Kamstrup-Larsen, Mette Kirstine Tørslev og Helen Nicolajsen Håkansson.


https://www.frederikshavn.dk/om-kommunen/nyheder/nyheder-og-pressekontakt/nyheder-og-pressemeddelelser/nye-ideer-skal-oge-born-og-unges-mentale-sundhed-og-trivsel/
Denne artikel er udarbejdet af 3. part. Indholdet er hverken sponsoreret eller betalt. De holdninger, der måtte fremgå, repræsenterer ikke redaktionen.