IT/Cyber-gast til fregatten ESBERN SNARE.

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

ESBERN SNARE søger en engageret IT/Cyber-gast der har lyst til at arbejde ombord på et skib med spændende opgaver, gode kolleger og moderne udstyr.

Som IT/Cyber-gast ombord kan du forvente en varieret, hektisk og spændende hverdag. Dine arbejdsopgaver vil bl.a. omfatte vedligeholdelse og drift af skibets civile og militære netværk, hvor du kommer i tæt daglig kontakt med brugerne af systemerne.

Desuden deltager du i skibets kamporganisation og indgår i vagtturnus til søs og i havn.

Om os

ESBERN SNARE er en af Søværnets største kampenheder med besætning på over 120 mand.

Vi har de sidste år deltaget i operationer ved Vestafrika, patruljer ved Grønland og Færøerne, samt været indsat i danske og internationale farvande. Besætningen er bredt sammensat med hensyn til alder, køn, erfaring og uddannelse.

Vi har basehavn i Frederikshavn, men vores besætning bor over hele landet, og vi tager hensyn til bopæl i planlægningen af tjenesten.

Om stillingen

Våben- og elektronikdivisionen ledes til daglig af Våben- og elektronikofficeren (VEO), og er inddelt i to sektioner med fokus på hhv. våben og elektronik.

Som IT/Cyber-gast i skibets elektroniksektion vil du indgå i et team sammen med officerer, befalingsmænd og faglærte kollegaer. Ud over teknisk drift af skibes netværk og IT vil du få et tæt samarbejde med operatører af netværk og kommunikationssystemer på taktisk niveau.

Du vil derfor blive efteruddannet som bruger af de systemer vi varetager. Derudover vi du også modtage teknisk orienteret efteruddannelse i form af system relevante kurser på Forsvarets egene skoler, samt relevante cyber kurser.

Derudover vil du évt. kunne uddanne dig som røgdykker, maskingeværskytte, militær førstehjælper, dykker o.l efter egne ønsker og skibets behov.

Om dig

Der er ingen formelle krav til uddannelse, men vi forstiller os, at du enten har civil erfaring, eller har afsluttet din cyberværnepligt, og har lyst til at forsætte i Forsvaret.
Du har kendskab til server-og netværksteknologi, samt interesse for våbensystemer, radarteknologi og kommunikationssystemer, link mv.

Du er synlig og professionel, teknisk kompetent og ansvarlig. Du har lyst til et liv til søs, hvor opgaverne veksler hurtigt, og hvor du bliver udfordret både fagligt og socialt. Du kan fungere sammen med mange mennesker på lidt plads gennem lang tid, og du kan se dig selv i et Søværn, hvor de bærende værdier er tillid, faglighed og stolthed over vores tjeneste.

Kvalifikationer:

Krav:
• Der er ingen formelle krav til uddannelse.

Ønskelige krav:
• Gennemført værnepligt
• Gennemført cyberværnepligt.
• Erfaring fra lignende stillinger.

Ansættelsesvilkår

Stillingen er en konstabelstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte Våben- og Elektronikofficeren, kaptajnløjtnant Claus Nilsson på mail 2E-ESSN-VEO@mill.dk.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent seniorsergent Mads Nørgaard ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 77 eller
mail FPS-MAN@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 5. juni 2023 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. august 2023 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

Om 2. Eskadre (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt.

Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske luftforsvarsfregatter og antiubådsfregatter. 2. Eskadre arbejder kontinuerligt for at være en god og attraktiv arbejdsplads, og vores opgave som styrkeproducent er, at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at yde optimalt for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikshavn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

-Arbejdsgiver:

Flådestation Frederikshavn, Flådestationen 1, 9900 Frederikshavn

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 05-06-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Ved skriftlig henvendelse: https://candidate.hr-manager.net/ApplicationInit.aspx?cid=1236&ProjectId=183355&DepartmentId=18960&MediaId=4680&SkipAdvertisement=true

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5838766

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet