Taktisk officer undervand til Fregatten ESBERN SNARE

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du taktisk officer i Søværnet og har du et ønske om at anvende, udvikle og ikke mindst udfordre dine kompetencer som søkriger? Så er stillingen som taktisk officer undervand (TAO-U) muligheden, der vil give dig mulighed for at bringe alle dine taktiske færdigheder i spil.

Som TAO-U stilles der store krav til dit faglige engagement, hvor du vil komme til at stå for planlægningen af øvelser og aktiviteter i samarbejde med dine TAO kolleager og Operationsofficeren (OPO). Til søs vil du have din daglige gang i operationsrummet og derfra forestå den taktiske indsættelse af fregatten.

Er du klar til alt dette og meget mere, så er TAO-U-stillingen om bord på fregatten ESBERN SNARE (ESSN) den helt rette for dig.

Stillingen er placeret i Frederikshavn, og er ledig til besættelse.


Om os

Er du taktisk officer i Søværnet og har du et ønske om at anvende, udvikle og ikke mindst udfordre dine kompetencer som søkriger? Så er stillingen som taktisk officer undervand (TAO-U) muligheden, der vil give dig mulighed for at bringe alle dine taktiske færdigheder i spil.

Som TAO-U stilles der store krav til dit faglige engagement, hvor du vil komme til at stå for planlægningen af øvelser og aktiviteter i samarbejde med dine TAO kolleager og Operationsofficeren (OPO). Til søs vil du have din daglige gang i operationsrummet og derfra forestå den taktiske indsættelse af fregatten.

Er du klar til alt dette og meget mere, så er TAO-U-stillingen om bord på fregatten ESBERN SNARE (ESSN) den helt rette for dig.

Stillingen er placeret i Frederikshavn, og er ledig til besættelse.


Om stillingen

Du bliver en del af skibets operationsdivision, og vil have til opgave at planlægge og udføre skibets operationer og øvelser, samtidig med at du vil fungere som taktisk rådgiver for operationsofficeren og skibsledelsen.

TAO-U er en spændende stilling ombord, hvor du bliver fregattens subject matter expert inden for den mest komplekse warfare.
Som TAO-U er du ansvarlig for undervandskrigen i klart skib, samtidig er du desuden Command Principle Warfare Officer (CMD PWO), og har dermed ansvaret for den taktiske føring af fregatten. Du fungerer som bindeled mellem bro og O-rum. CMD PWO har desuden ansvar for, at der arbejdes sammen mellem de forskellige warfares og kommer med anbefalinger til OPO for at støtte denne i prioriteringen er af opgaven.

Det forventes, at du i en travl hverdag med mange opgaver, stadig har viljen til at finde tiden til fordybelse inden for ASW. Derudover forventes det, at du bidrager til udviklingen ASW, så niveauet højnes i hele Søværnet.

Udgangspunktet for daglig tjeneste er fra basehavnen i Frederikshavn, men vi er pragmatiske, når det kommer til muligheden for at arbejde hjemmefra. Generelt arbejdes der kun i Frederikshavn i det omfang, det er nødvendigt for at klargøre til sejladser.

2024 giver ligeledes muligheden for at skræddersy et program med udlån og uddannelse, således du er godt klædt på til at kunne gennemføre DANSARC i 2025. DANSARC afsluttes som nævnt med et længere forløb ved den britiske Royal Navy (FOST), der må betegnes som den største scene for en søkriger i fredstid.

Der vil blive udleveret en fjernarbejdsplads (FAP) ved møde ombord.

Når skibet er i basehavn, indgår du i tørnen som vagthavende officer, hvorfor vagtdage kan forventes.


Om dig

Du er kaptajnløjtnant og har gennemført Taktisk Officerskursus (TOK) i Søværnet.
Hvis du er premierløjtnant og ikke har gennemført Føringskursus/VUK eller anden relevant uddannelse på tilsvarende niveau, vil der være mulighed for at indgå en uddannelsesaftale og du vil i perioden frem til en eventuel udnævnelse i stillingen, bestride stillingen som funktion i højere stilling.

Du har et ønsker at dygtiggøre dig som sømilitær taktiker, og er villig til at videreuddanne og specialisere dig løbende inden for ASW. En stærk faglig interesse for det maritime taktiske område er afgørende for din succes i stillingen, og det forventes, at du er engageret i forhold til udvikling og implementering af SOPer, tjeklister indenfor dit felt.

Du er villig til at gå forrest i opgaveløsningen.

Du og din familie er afklaret med, at stillingen indebærer periodevis høj arbejdsbelastning og fravær fra hjemmet. Du er egnet til INTOPS og besidder godkendt helbreds- og tandundersøgelse (blåt bevis).

Ansættelsesvilkår

Stillingen besættes efter protokollat til overenskomst for akademikere i staten om officerer under Forsvarsministeriet.
Stillingen er indplaceret i løngruppe 4, som omfatter kaptajner og kaptajnløjtnanter.
Er du allerede ansat i Forsvarsministeriets Koncern, vil du fortsat være ansat i henhold til gældende aftaler mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse og Hovedorganisationen af Officerer i Danmark om løn og ansættelsesvilkår for tjenestemandsansatte eller overenskomstansatte officerer i Forsvaret.

Som ansat i Forsvarsministeriets koncern er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

Fast tjenested vil være Frederikshavn.

Vi tilbyder en spændende hverdag med masser af udfordringer, et alsidigt sejlprogram og ikke mindst: En masse gode kollegaer!

KONTAKT ÒG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du velkommen til at kontakte operationsofficeren på ESBERN SNARE, KL Mike Skovbjerg Vad. Mail: 2E-ESSN-OPO@mil.dk tlf: 22 19 80 41.

Hvis du har spørgsmål til løn eller ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-Konsulent Nur Arabaci Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 99 35.

Ansøgningsfristen er den 14. januar 2024. Samtalerne forventes gennemført herefter.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikshavn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Frederikshavn, Flådestationen , 9900 Frederikshavn

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 14-01-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950530

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet