Retten til fuld tid- hvordan kommer vi dertil?

Kilde: Jette Abildgaard - FOA Frederikshavn
Profilbillede
Rebecca Sejer Werge

Læsø er på rette kurs, i forhold til at sikre, at der til stadighed er hænder nok til velfærdsopgaverne.

I hvert fald hvis vi ser på andelen af deltidsansatte, der er kommet på fuld tid.

Sammenligner man statistikker fra 2015 og 2019, kan vi se at andelen af deltidsansatte på ældreområdet falder. Faktisk er andelen af deltidsansatte faldet med lige under 22 % i perioden.

Men der er stadig masser at tage fat på i forhold til retten til fuld tid, for i 2019 var det faktisk 64,6 % der havde deltids-stillinger blandt de social-og sundhedsansatte. 

Læsø Kommune står ofte over for nogle store udfordringer med rekruttering på grund af beliggenhed. og det er måske også det, andelen af timelønsansatte viser. Der er nemlig sket en stigning på 8,3% fra 2015-2019.

Forvaltningschefen uddyber

Forvaltningschef Helle Carlsson Kunckel Christensen fortæller dog også, at de desværre har oplevet, at de ikke har modtaget nogle ansøgere til deres faste stillinger, og så må de benytte løsvikarer for at få enderne til at mødes.

Hun fortæller ligeledes at ønsker man en fast fuldtidsstilling som uddannet, er Læsø en god valgmulighed. 

Set med FOA Frederikshavns øjne er det netop vejen frem for at sikre tilstrækkelig arbejdskraft til vores velfærdsfag. Der er brug for at turde tænke nyt.

Der skal indgås dialog på arbejdspladsen med de tillidsvalgte og i MED-systemet om hvordan, det kan lade sig gøre på arbejdspladsen. Både ledelsen og tillidsvalgte har dog meget stor fokus på muligheden for, at allerede nuværende ansatte får muligheden for flere timer – vel at mærke dem, der ønsker det.

Deltidsansættelsens påvirkning

Til dem, der fortsat er på deltid, uanset om det er selvvalgt, eller det skyldes forhold hos arbejdsgiver, så er det supervigtigt at få sat fokus på konsekvensen af deltidsansættelser.

Deltid påvirker blandt andet den ansattes pensionsopsparing, så den ansatte risikerer at få en meget lille pension udbetalt senere i livet.

Herudover er det heller ikke ligegyldigt om ekstra timer udbetales som løse vikartimer. Timer, der ikke står på ansættelsesbrevet, har den ansatte ikke krav på at få, hvis den ansattes rammes af kortere eller længerevarende sygdom.

FOA Frederikshavn håber, at Læsø Kommune vil fortsætte den gode kurs, især i forhold til altid at vurdere om ny opslåede stillinger kan slås op som fuldtidsstillinger.

FOA Frederikshavn ser derfor frem til at fuld tid bliver det nye ”normale”, og at deltid kan aftales, hvis den ansatte ønsker dette.

Sidst, men ikke mindst, er det vigtigt, at holde arbejdsgiver op på, at når der sættes fokus på fuld tid, skal vi samtidig fokusere på, at de ansatte kan holde til fuld tid. Der skal altid være en fornuftig balancegangen mellem arbejdsliv og privatliv.

Flere artikler