Kloakplaner sendt i offentlig høring

Foto: Frederikshavn LigeHer.nu. Der vil komme flere regnvandsudløb
Profilbillede
dato

Politikkerne i økonomiudvalget har sagt ja til at en kloakeringsplan for spildevandet frem til 2029, kan blive sendt ud i en otte ugers høring.

Det er kommunens plan om at få etableret separat kloakering der er snakke om.

Det er planen at Strandby, en del af Skagen Øst, et større område i Frederikshavn og i Slagterivejskvarteret i Sæby, der skal være omfattet af en systematisk kloakfornyelse og omkloakering.

De skal gå fra fælleskloak til separatkloak.

Der vil samtidig blive undersøgt behovet for særlige indsatser i forhold til udledninger fra kloakken til vandområder.

Det gælder f.eks. udledningerne til Lumskebugten i Frederikshavn.

Flere regnvandsudløb

De planlagte kloakfornyelser og nykloakering betyder, at der i perioden frem til 2029 vil komme flere nye regnvandsudløb til kommunens vandområder.

Til gengæld vil hele seks overløbsbygværker blive nedlagt.

Det har den betydning, at der vil være mindre udslip af blandingen regnvand og spildevand i havet når der er ekstremt regnvejr.

Det er forventede klimaændringer og klimatilpasninger der ligger til grund for planerne.

Kilde: Frederikshavn LigeHer.nu