Historien om isbryderne på Flådestationen

Profilbillede

DANBJØRN- klassen bestod af 2 isbrydere, der hørte under Søværnet. Isbryderne lå det meste af året på Flådestation Frederikshavn, hvor de hvert efterår kom på en kortere sejlads som forskole til eventuelt isbrydning om vinteren.

Skibene lå fra den 15. december til 31. marts på kort varsel. Den faste besætning på hvert skib bestod af fire mand, og de resterende 22 skulle findes fra år til år blandt søværnets personel.

Hvis situationen udviklede sig til en truende isvinter, ville skibene få proviant og brændstof om bord, så de var klar til udrykning. Udgifterne til isbryderne er gennem tiden blevet dækket af de danske havne og skibe, der anløber disse. Her har man pålagt isafgifter som på handelsskibe med en bruttotonnage på over 150 ton. Sidste gang alle 3 isbrydere var i aktion var i vinteren 1995-96.

Danbjørn har været brugt som søopmålingsskib i flere omgange i perioden 1978 – 80. Isbryderne hørte indtil 1. januar 1996 under Erhvervsministeriet, men de blev ved Forsvarsforliget 1995-1999 overført til Søværnet.


Foto: Danbjørn-klassen bestod af Danbjørn og Thorbjørn. Isbryderen Thorbjørn har ligget uvirksom i Svendborg siden rederiet Nordane købte den i efteråret 2015.

Men den 22. juni 2010 blev det besluttet at nedlægge Søværnets isbrydertjeneste. Den 24. januar 2013 blev de to isbrydere i klassen samt Søværnets tredje isbryder, Thorbjørn sat til salg af Forsvaret. Den 22. marts 2013 blev kommandoen strøget på alle Forsvarets isbrydere, men i 2019 var Danbjørn og Isbjørn stadig ikke solgt.

THORBJØRN var den ene af Søværnets tre isbrydere, der som Danbjørn lå i Flådestation Frederikshavn.

Frem til, og delvist under isvinteren 1995-96 talte forsvarets isbrydere også et fjerde skib, Elbjørn. Et havari på hovedmotoren betød imidlertid, at skibet udgik af styrken, da det ikke blev repareret. I dag lever Elbjørn en noget anderledes tilværelse som restaurantskib i Aalborg Havn. Isbryderen har haft flere forskellige ejere, men har stadig både sit våbenskjold og sit internationale kaldesignal, OYTD.

Allerede i 2010 blev det besluttet at nedlægge Søværnets isbrydertjeneste og i 2013 blev Thorbjørn samt Forsvarets to andre isbrydere af Danbjørn-klassen sat til salg.


Foto: Isbjørn’ og ’Danbjørn’ har været et smukt syn i Hals for de mange turister, der benytter Hals - Egense-Elbjørn færge- overfarten.

Den 22. marts 2013 blev kommandoen strøget på Forsvarets isbrydere, og allerede i september 2015 blev det offentliggjort, at Thorbjørn var blevet solgt til Nordane Shipping i Svendborg for et to-cifret millionbeløb, og skibet forlod Flådestation Frederikshavn samme dag. Skibet skal i Nordane Shippings tjeneste blandt andet bryde is ved Finland og Færøerne.

Den 27/8 2020 : Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelsen oplyser i en mail til Nordjyske: “Først begyndte rigtige isvintre med lammet søtransport at udeblive, siden ophørte statens isbrydertjeneste, og nu venter samme skæbne de to isbrydere "Danbjørn" og "Isbjørn", der i godt fire år har ligget på Østkajen i Hals. Inden for de kommende måneder forventes de to muskuløse fartøjer at blive udbudt til salg med henblik på ophugning. De to gamle skibe bliver solgt til højestbydende”.

Da de to isbrydere blev sat til salg 1. januar 2013, efter at det tre år forinden politisk var besluttet at nedlægge Søværnets isbrydertjeneste, stod der på det tidspunkt 30 millioner kr. samlet for de to isbrydere på salgsskiltet.

I perioden har flere da også meldt sig som potentielt interesserede i de to bomstærke skibe, eksempelvis har det været på tale at gøre brug af skibene til krydstogter i arktiske områder, men sonderingerne er endt resultatløse.

Kilde: Birgitte Meyer