Generalforsamling den 28. februar 2022

dato

Nyheden er fra Dance Studio Frederikshavn

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling mandag den 28. februar 2022 kl. 19.00 i Arena Nord - Frederikshavn.


Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmetæller

3. Formandens beretning

4. Regnskabsaflæggelse

5. Godkendelse af budget

6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer + 2 suppleanter

7. Valg af revisor og revisorsuppleant

8. Behandling af indkomne forslag

9. Eventuelt


Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage 

før generalforsamlingen. 


OBS.!! Der er i år arrangeret fællesspisning for medlemmer i forbindelse med generalforsamlingen i tidspunktet kl. 18.30 - 19.00.

Spisningen er gratis.

Tilmelding til spisning er nødvendig senest tirsdag  den 22. februar 2022 på dancestudiofrh@outlook.dk. Kilde: Dance Studio Frederikshavn