Dæksbefalingsmand til Fregatten ESBERN SNARE (genopslag)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Er du oversergent eller vurderet egnet til udnævnelse, og har du erfaring fra en dæksstilling i Søværnet?
Vil du tage næste skridt i din udvikling som befalingsmand som leder for en stærk og professionel dækssektion på en af Søværnets fem store enheder?

Så vil stillingen som dæksbefalingsmand på ESBERN SNARE være noget for dig.

Vi kan tilbyde dig at blive en del af en kompetent besætning med stærkt sammenhold. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver højt – store som små.

Om os

ESBERN SNARE indgår i 2. Eskadre, Division 22, der bl.a. stiller enheder til internationale maritime operationer.

I 2024 gennemgår skibet et større eftersyn, hvorfor antallet af sejldage er begrænset, og fokus er i stedet på vedligehold og opdatering af platformen, uddannelse og træning. Det er derfor en unik mulighed for at komme godt ind i jobbet, samt blive opdateret på kurser og uddannelse.

I 2025 gennemføres operativ opkøring i regi af DANSARC og FOST, hvorpå ESBERN SNARE igen skal indgå i internationale operationer og NATO-beredskab.

Ombord på ESBERN SNARE lægger vi vægt på et sundt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, og arbejder aktivt for Forsvarets krav til militær fysisk træning. Vi vægter faglig stolthed og evnen til at tage ansvar for vores opgaver.

Om stillingen

Stillingen som dæksbefalingsmand hører under logistikdivisionen, som består af forplejnings-, dæks-, sanitets- samt forsyningssektionen, og ledes af logistikofficeren.

Du vil blive daglig leder af dækssektionen, som har til opgave at vedligeholde skibets ydre og indre, bestride poster som rorgænger, røgdykker, fremskudt indsatsleder, bemande og håndtere skibets fartøjer, praktisk håndtering helikopter i forbindelse med start og landing og uddelegering af opgaver i forbindelse hermed m.m. Dine primære opgaver vil være at koordinere og planlægge sektionens arbejder både til søs og i havn.

Dæksektionen består af fjorten menige og en dæksassistent, som du vil være daglig leder for, samt en dæksofficer, som er din nærmeste fortsatte.

Du vil blive en del af et engageret og fagligt stærkt team, der tager ansvar for opgaver og vedligeholdelse af et stærkt fællesskab. Du vil i samarbejde med dæksofficeren og dæksassistenten have ansvar for den daglige ledelse af dækssektionen – og være med til at sikre at både skib og besætning er klar til operativ opkøring i 2025. Du vil udvikle dine evner inden for personaleledelse, planlægning og koordination i et værftsår, der byder på udfordrende tjeneste med mange bolde i luften, men hvor der også er tid til kurser og videreuddannelse.

Stillingen som dæksbefalingsmand byder i et værftsår på særlige udfordringer, hvor du vil få brug for hele værktøjskassen som mellemleder. Du bærer, sammen med dæksofficeren og dæksassistenten, ansvaret for at dækkets områder bliver opdateret og klar til DANSARC, samtidig med at du skal have blik for at motivere og udvikle din sektion, der består både af erfarne og nye medarbejdere. Et værftsår byder ligeledes på særlige muligheder for din egen udvikling, da det giver fleksibilitet til gennemførelse af kurser, herunder MAU, såfremt du skulle have ønske herom.

Udgangspunkt for daglig tjeneste er i basehavn ombord på ESBERN SNARE i Frederikshavn, men vi tilstræber fleksibilitet ved gennemførsel af kurser oa., og besætningen er bosat i hele landet.

Til søs vil du fungere som FDD mm. i en tørn med DKA. Du vil ligeledes indgå i tørnen som vagtassistent både til søs og i havn, hvorfor der også kan forventes vagter i basehavn.

Om dig

Du er synlig i din ledelsesstil, og har forståelse for jobbets mange facetter, ligesom du er sømand med en naturlig faglig stolthed. Du besidder vilje og fleksibilitet til at få tingene til at ske. Du sætter en ære i at lære fra dig og undervise og udvikle dine medarbejdere.

Kvalifikationer:

Krav:
• Søværnets basisuddannelse.
• Grundlæggende sergent uddannelse(GSU)
• Er du sergent, skal du være vurderet egnet til udnævnelse til oversergent
• Du skal kunne sikkerhedsgodkendes.

Ønskeligt:
• VUT-I for mellemledere eller MAU.
• Skydeleder
• Duelighedsbevis i sejlads og motorpasning.
• Speedbådsførerbevis.
• Kørekort kat. B.
• Truck-certifikat.
• Epoxy-certifikat.
• Kran D certifikat.
• Befaren eller ubefaren skibsassistent
• Det vil være en fordel hvis du er bekendt med DeMars/SAP.


Helbredskrav:
• Godkendt og registreret helbreds- og tandundersøgelse (Blåt Bevis).
• Forsvarets fysiske basiskrav skal være gennemført og registreret.
• Grundvaccination.

Du er indforstået med at ESBERN SNARE er en operativ enhed, hvilket betyder, at du skal være indstillet på at være væk i perioder fra få dage og op til 3 måneders varighed.

Hvis du har en gymnasial uddannelse (STX, HHX, HTX eller HF), kan du senere som medarbejder i Søværnet søge ind på Søværnets løjtnantsuddannelse og blive officer i Søværnet. Læs mere om løjtnantsuddannelsen her (link: https://karriere.forsvaret.dk/uddannelse/soevaernet/lojtnant/)Ansættelsesvilkår

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale og som vurderes klar til udnævnelse eller klar til udnævnelse inden for en kortere årrække.
I så fald vil der blive taget stilling til udnævnelse i forbindelse med ansættelsen eller der vil blive udarbejdet en udviklingskontrakt der er målrettet gennemgang af den nødvendige kompetenceudvikling og/eller uddannelse, med henblik på udnævnelse til oversergent efterfølgende. Aflønning sker i henhold til stillingens lønniveau.

Stillingen er ledig, og ønskes besættes snarest muligt, dog kan der efter aftale ventes på den rette medarbejder. Fast tjenested vil være Flådestation Frederikshavn.

Ved ansøgning om en ny stilling i Forsvarsministeriets område, skal forhandling om personlige tillæg indgå i ansættelsesproceduren i henhold til gældende overenskomst.

Dit faste tjenestested er Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Hvis du vil vide mere om stillingen, er du meget velkommen til at kontakte logistikofficer kaptajnløjtnant, Carsten Nielsen på telefon 22 30 57 69 eller e-mail: 2E-ESSN-LGO@fiin.dk.
Alternativt kan chefsergent John Rasmussen kontaktes på telefon 72 85 75 22.

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Birgit Dyrholm ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på telefon 72 81 91 71 eller mail FPS-BDY@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 13. december 2023 og samtaler forventes afholdt uge 51. Stillingen er til besættelse efter nærmere aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.

OM 2. ESKADRE (2 ESK)
2. Eskadre er den primære leverandør af Danmarks sømilitære kampevne. Eskadren løser opgaver i danske farvande, regionalt og globalt. Opgaverne spænder fra bidrag ved humanitære operationer til indsættelse i krigsmæssige operationer.

2. Eskadre består af moderne højteknologiske skibe: fregatter, støtteskibe, minerydningsenheder samt Søværnets Dykkertjeneste som varetager alle dykkerrelaterede opgaver i Søværnet.

2. Eskadre gennemfører de taktiske våbenmæssige uddannelser samt en afgørende del af skibenes operative opkøring, som samlet set er afgørende for enhedernes sømilitære kampevne, på Center for Taktik og Center for Våben.

2. Eskadre ønsker at være en god arbejdsplads og vores fokus er at få det komplekse samspil mellem besætninger og en avanceret teknologi til at fungere for at kunne løse Søværnets opgave: At sikre Danmarks interesser fra havet – med magt om nødvendigt.

INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikshavn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Frederikshavn, Flådestationen , 9900 Frederikshavn

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 13-12-2023; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/5950408

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet