Caspers Stiftelse - Et succesfuldt velgørenhedsprojekt

Profilbillede

Syd for Vestergade i Frederikshavn vil man på Caspersvej finde et charmerende rødt murstenshus. Huset er helt tilbage fra 1901 og har siden 1902 huset Caspers Stiftelsen.

Casper Stiftelsen er en privat institution og blev i 1902 stiftet af Anna og Emil Casper, i håbet om at kunne hjælpe de særligt trængende i området. 


Foto: Arkiv.dk / Grosserer Emil Casper

Husets bygherrer Anna og Emil Casper, der til daglig gjorde sig som grosserer, forærede den nydelige bolig som et velgørenhedsprojekt til Frederikshavn Kommune. Til projektet medførte et regelsæt, og lød på primært, at skulle hjælpe trængte familier og enlige. 

Velgørenhed spillede i århundredeskiftet en stor rolle. De fattige og de dårligt stillede stod ikke forrest i køen, når det kom til at bekæmpe sociale problemer. Her kommer private personers velgørenhedsprojekter, såsom Anna og Emil Caspers Stiftelse, ind i billedet.


Foto: Arkiv.dk / Fronten på Caspers Stiftelsen

Her blev der stillet 12 eftertragtede friboliger til rådighed, som siges, at have hjulpet mange enlige i det 20. Århundrede. 

Der skulle have været omtrent 15 ansøgere, hver eneste gang der blev en lejlighed ledig. Her var det især enker eller enkemænd og ugifte der blev udvalgt til boligerne. Dog går Casper Stiftelsen i 1985 fra, at være velgørenhedsprojekt til at være en kommunal lejebolig. Trods dette fungerer udlejningen stadig efter Anna og Emil Caspers regelsæt. 


Foto: Arkiv.dk / Caspers Stiftelsen i 2010, stadig i bedste velgående

Casper Stiftelsen er derfor stadig en nydelig og behjælpelig bolig for særligt trængende i Frederikshavn. Det betyder at visse personer førsteret på den charmerende og historiske bygning på Caspersvej i Frederikshavn. 

Kilde: Arkiv.dk