Banjermester til Søværnets Reserve (OS)

Profilbillede
dato

BEMÆRK: Ansøgningsfristen er overskredet

Selvstændig og ansvarsbevidst sergenet eller oversergent søges til stillingen som banjermester ved Søværnets Reserve.
Har du erfaring med administration eller med personelforvaltning, og ønsker du at gøre en forskel for Søværnets reserve? Så er stillingen som banjermester for Søværnets reserve måske noget for dig.

Om os

Søværnets reserve er en integreret del af Søværnets eskadrer, skole og stabe. Reserven har to faste årsværk dedikeret til Søværnets reserve alene, hvoraf banjermesterstillingen er en af dem.
Reserven består i dag af rådighedspersonel der repræsenterer de fleste faggrene og funktionsniveauer. Reservisterne forretter tjeneste jf. designeringsstillinger i sejlende enheder eller ved skoler og stabe. Ledelsesmæssigt vartes reserven af en lille ledelsesgruppe, der selv er reservister.

Søværnets reservister har baggrund fra tjeneste i Søværnet, og føler fortsat en stærk tilknytning til Søværnet. Reservens opgave er derfor, at kunne fastholde reservisternes kontakt til Søværnet, og formidle bidrag til den operative opgaveløsning hos Søværnet enheder.
Denne holdning præger reservens opgaveløsning, og er ryggraden i reserven.

Banjermesterstillingen ved Søværnets reserve, er en integreret del af Søværnets Center for Administration (SCA).

SCA servicerer Søværnets myndigheder og skibe inden for det samlede administrative område. SCA er placeret lokalt på de to flådestationer i Frederikshavn og Korsør og består sammenlagt af ca. 32 medarbejdere. SCA indgår organisatorisk i Søværnskommandoens Kapacitetsdivision.

Om stillingen

Som banjermester for Søværnets reserve, vil du i samarbejde med den anden banjermester for Søværnets reserve, arbejde med administration og forvaltning af reservepersonellet.
Din opgave bliver, at støtte med opretholdelse af et overblik over reservister, opdelt på myndigheder. Du støtter med opretholdelse af et overblik over kvalifikationer, kontraktudløb mv. Du assisterer med fremadrettet aktivering af reservister, samt bagudrettet registrering af gennemførte aktiviteter. Du varetager administrative funktioner som indkommanderinger, kontrol af rejsedokumentation, arbejdstid mv. Du vil være i daglig dialog med reservister med henblik på at aftale tjeneste, rejseaktivitet, kursusaktivitet, helbredsundersøgelser mv. Du vil i enkelte tilfælde deltage i møder på vegne af Søværnets reserve, og vil generelt være en meget synlig karakter i forhold til vartning af Søværnets reserve.

Vi kan tilbyde et alsidigt og betydningsfuldt job med mulighed for at præge udviklingen i Søværnets reserve. Reserveområdet har stor bevågenhed, hvilket betyder, at det er en prioriteret opgave at få opbygget en robust reservestyrke. Her vil du kunne se dig selv som en nøglespiller. Du får frihed under ansvar, hvor du vil være en del at et stærkt hold, der forstår at udnytte fordelen ved at arbejde sammen med ligesindede medarbejder. Der vil være mulighed for hjemmearbejdsdage efter individuel aftale.
Stillingen er fysisk placeret på Flådestation Frederikshavn.

Om dig

Det vil være en fordel med erfaring med administration eller personelforvaltning i Søværnet generelt. Det vil være en stor fordel, såfremt at du har erfaring fra sejlende tjeneste i Søværnet. Som person er du udadvendt, hjælpsom og god til at skabe positive samarbejdsrelationer. Du er tilpas detaljeorienteret og struktureret, således at planlægning og opfølgning er en naturlig del af den måde du arbejder på.

Ansættelsesvilkår

Dette opslag omfatter sergenter og oversergenter. Stillingens indhold, løn og funktionsniveau justeres efter den valgte kandidat.

Stillingen er en oversergentstilling på overenskomstmæssige vilkår. Stillingen kan besættes med en tjenestemand. Løn m.v. er reguleret ved den til enhver tid gældende LC/CO10-fællesoverenskomst og organisationsaftale mellem Forsvarsministeriets Personalestyrelse, CO10 og Centralforeningen for Stampersonel for stampersonel af linjen og reserven samt elever i Forsvarsministeriet med tilhørende myndigheder.

Stillingen kan besættes af en sergent med et godt udviklingspotentiale. I så fald vil aflønningen ske i henhold til stillingens lønniveau og der vil blive udarbejdet en uddannelsesaftale m.h.p. gennemgang af den nødvendige strukturelle uddannelse.

Dit faste tjenestested vil være i Frederikshavn.

Som ansat i Forsvarsministeriets område er du omfattet af nogle særlige vilkår. Du skal bl.a. kunne sikkerhedsgodkendes og opretholde sikkerhedsgodkendelsen under hele ansættelsesforløbet.

Du har som ansat pligt til at forrette tjeneste uden for landets grænser, herunder ved enheder i internationale operationer med henblik på deltagelse i konfliktforebyggende, fredsbevarende, fredsskabende, humanitære og andre lignende operationer.

Ansættelsen er betinget af, at du kan bestå Forsvarets fysiske basiskrav og ved helbreds- og tandlægevurderinger erklæres for fuldt egnet til udsendelse i internationale operationer.

KONTAKT OG ANSØGNING
Nærmere oplysning om stillingsindholdet kan fås ved henvendelse til:
Afdelingsleder Charlotte A. Hermansen Fg. Chef for SCA
Telefon: +45 728 57561 /Mobil: +45 22429630

Har du spørgsmål til løn- og ansættelsesvilkår, kan du kontakte HR-konsulent Rikke Thomsen Højlund ved Forsvarsministeriets Personalestyrelse på mail FPS-RTH@MIL.DK.

Såfremt du er omfattet af en lokal tjenesteplan eller er udpeget til deltagelse i internationale operationer, skal du gøre opmærksom på dette i din ansøgning.

Ansøgningsfrist er 17. marts 2024 og samtaler forventes afholdt umiddelbart efter. Stillingen er til besættelse 1. maj 2024 eller efter aftale.

Ansøgningen sendes elektronisk via linket i annoncen.

FOKUS og referencer kan medsendes, men er ikke et krav.

I Forsvarsministeriets organisation tror vi på, at mangfoldighed styrker opgaveløsningen. Derfor opfordrer vi alle interesserede uanset baggrund til at søge stillingen.


INFORMATIONER OM STILLINGEN:

- Arbejdspladsen ligger i:

Frederikshavn Kommune

-Virksomheden tilbyder:

Fastansættelse: fuldtid

-Arbejdsgiver:

Flådestation Frederikshavn, Flådestationen , 9900 Frederikshavn

-Ansøgning:

Ansøgningsfrist: 17-03-2024; - ansøgningsfristen er overskredet

Se mere her: https://job.jobnet.dk/CV/FindWork/Details/6001631

Denne artikel er skrevet af Emilie Bjergegaard og data er automatisk hentet fra eksterne kilder, herunder JobNet.
Kilde: JobNet